Vanliga frågor

Vilka tjänster finns via Stadsnäts-TV och hur vet jag att nya tjänster tillkommer?

Idag finns TV-kanaler och kanalpaket via ett flertal paketerare. Gemensamt representerar de ett större TV-utbud än något annat ”vanligt” TV-alternativ. Ca 250 TV-kanaler finns representerade, varav ca 50 HD-kanaler, via flera leverantörer i olika paketering.
Förutom TV-kanaler finns filmtjänster, playtjänster kopplade till olika TV-kanaler, samt lokala tjänster. Den öppna TV-plattformen möjliggör för fastighetsägare att skapa egna boendenära tjänster.
Som operatör av det öppna nätet tar du tillsammans med Kalejdo ett aktivt ansvar för att nya tjänster, inte minst lokala, införs. Det är ditt huvudansvar att säkerställa att nya tjänster kommer in och det är Kalejdos huvudansvar att tjänsteleverantörerna får förutsättningar att verka via TV-plattformen.

Varför finns inte alla TV-kanaler att köpa styckvis?

Det korta svaret är: Kalejdo Bredband AB distribuerar TV-tjänster via en konkurrensneutral TV-plattform. Vi lägger oss inte i tjänsteleverantörernas paketering, den är helt upp till dem.
Det lite längre svaret är: Genom att olika tjänsteleverantörer konkurrerar direkt via den öppna TV-plattformen bör det finnas bättre möjligheter än någon annanstans att nya typer av paketeringar uppstår. Att erbjuda mindre paket och enskilda kanaler är dessutom mycket billigare via en öppen plattform, där flera leverantörer kan dela på kostnaderna.

Hur kan den affärsmodell för öppen Stadsnäts-TV som Kalejdo tillämpar kortfattat beskrivas?

Kalejdo tillhandahåller och tar helhetsansvar för en öppen plattform för TV-baserade tjänster. Tjänsteleverantörer tecknar avtal om att få leverera tjänster på samma sätt som för övriga tjänster (dvs. tecknar avtal med stadsnätet eller i förekommande fall extern kommunikationsoperatör). Tjänsteleverantörerna betalar ersättning till kommunikationsoperatören i form av näthyra och relationsavgifter.
Kalejdo tillser att tjänsterna distribueras och tar betalt av kommunikationsoperatören och av konsumenterna för sina åtaganden.

Vilka krav ställs på mig som operatör av ett öppet nät om jag vill införa öppen Stadsnäts-TV via Kalejdo?

Förutom att det bredbandsnät du förfogar över skall vara anpassat för IPTV, ställer vi två grundläggande krav på dig som operatör av det öppna nätet:

  • Tillsammans med Kalejdo måste du ta ett aktivt ansvar för att marknadsföra och kommersialisera öppen bredbands-TV i ditt nät. Ditt ansvar omfattar egna resurser för försäljning som jobbar lokalt parallellt med oss, såväl som regelbunden sammanställning av marknadsdata, prognostisering och säljplanering.
  • Tillsammans med Kalejdo måste du ta ett aktivt ansvar för att nya tjänster tillkommer och anpassas för den lokala marknaden. Vi förväntar oss av dig en plan som beskriver vilka tjänster som är viktiga och hur du vill verka för att få med dessa tjänster. Du kan förvänta dig av oss en plan som beskriver hur dessa tjänster implementeras och hur tjänsteleverantörerna tas om hand för att få goda förutsättningar att verka.

Kan jag som nätägare välja öppen Stadsnäts-TV även om jag har en extern kommunikationsoperatör?

Som nätägare (typiskt stadsnät eller större bostadsbolag) har du eventuellt gjort ett aktivt val att anlita en extern kommunikationsoperatör. På samma sätt kan du aktivt välja att införa öppen Stadsnäts-TV antingen parallellt eller som en del av kommunikationsoperatörens åtagande. Beroende på vilket avtal du har med din kommunikationsoperatör kan du ställa olika krav avseende öppet nät även för TV-tjänster.
Problem kan uppstå om kommunikationsoperatören och Kalejdo tillämpar olika syn på affärsmodell och rollfördelning.

Kan Kalejdo Bredband AB även ansvara för distribution av andra typer av tjänster?

Kalejdo Bredband AB har sitt fokus på TV-baserade tjänster i ett öppet nät. Vi har för närvande inga planer på att verka som kommunikationsoperatör med ansvar för alla typer av tjänster i det öppna nätet. Vi tror att utvecklingen är störst inom området för TV-baserade tjänster och väljer därför att fokusera på detta.

Navigera


HÄR FINNS VI

TV-UTBUD

FLER TJÄNSTER

SUPPORTSIDAN

BRANSCHINFO

WEBBSHOP

Varberg Bahnhof SF Anytime Snabbguide Fastighetsägare Besök webbshop
Jönköping IP-Sweden   Vanliga frågor Stadsnät  
Kristianstad Viasat   Kontakta din Kundtjänst Tjänsteleverantörer  
Sundbyberg Mediateknik     Vanliga frågor (bransch)  
Kungälv Hoist     Om Kalejdo  
Borås Intertain        
Openbit Junet        
Fibra          
Svenska stadsnät          
IP Only