Varför Kalejdo - stadsnätsperspektivet

Majoriteten av Sveriges stadsnät tillämpar idag en öppen affärsmodell. Öppna nät har utvecklats till de facto standard för att driva lokala stadsnät. Idag finns valfrihet när det gäller Internet-tjänster och telefonitjänster i näten. De flesta stadsnät har god konkurrens och valfrihet för kunderna i nätet.

Men när det gäller TV är frågan inte lika enkel.TV-marknaden består idag av ett fåtal aktörer som alla använder egen teknik och egna, proprietära lösningar för att sälja sina olika TV-tjänster.

Kunder som kan välja Internetoperatör, telefonioperatör och andra tjänster i det öppna nätet, förväntar sig självklart också full valfrihet för TV-baserade tjänster. Som operatör av ett öppet nät, är man i princip tvungen att lösa TV-frågan för att kunna göra anspråk på att driva ett fullt ut öppet nät.

Kalejdo gör det möjligt att ta steget fullt ut och tillmötesgå en allt större skara fastighetsägare och bostadsbolag som efterfrågar en ny typ av TV-nät.

Var finns stadsnätets utvecklingspotential?

Som operatör av ett öppet nät finns tre grundläggande tjänster att utveckla sitt koncept kring - Internet, telefoni och TV. En viktig fråga i samband med upprättandet av en tydlig strategi för TV via stadsnätet, är var man tror utvecklingspotentialen finns.

Finns den för Internettjänster? Kommer stadsnätet tjäna mer pengar på Internet? Hur är pristrenden?

Eller telefonitjänster? Går det att höja priserna? Eller blir telefonin allt mer mobil?

Vi vågar påstå att den stora utvecklingspotentialen finns inom TV-området.

Kalejdo - med en plattform för TV-baserade tjänster

Som stadsnätsoperatör kan du betrakta vårt koncept som en helt ny plattform för TV-baserade tjänster. Kalejdo är inte "bara" en alternativ TV-tjänst anpassad för stadsnäten, utan möjliggör fortsatt utveckling av alla typer av tjänster via TVn.

Navigera


HÄR FINNS VI

TV-UTBUD

FLER TJÄNSTER

SUPPORTSIDAN

BRANSCHINFO

WEBBSHOP

Varberg Bahnhof SF Anytime Snabbguide Fastighetsägare Besök webbshop
Jönköping IP-Sweden   Vanliga frågor Stadsnät  
Kristianstad Viasat   Kontakta din Kundtjänst Tjänsteleverantörer  
Sundbyberg Mediateknik     Vanliga frågor (bransch)  
Kungälv Hoist     Om Kalejdo  
Borås Intertain        
Openbit Junet        
Fibra          
Svenska stadsnät          
IP Only