Här kan du göra en elektronisk felanmälan! Normalt kontaktar du alltid din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. Om du mot förmodan har svårt att få tag på dem, komma igenom deras kundtjänst eller hellre fyller i detta formulär kan du göra en felanmälan nedan. Vi ser då till att denna felanmälan registreras i ett system som är gemensamt för tjänsteleverantörer, stadsnätet och Kalejdo, så att felsökning eller problemlösning kan påbörjas.

FORMULÄR FÖR FELANMÄLAN


Ange MAC-adress på din tv-box. Har du flera tv-boxar, anger du valfri MAC-adress, men gärna den du har som "huvudbox" eller "förstabox" i tv-rummet.