Varför Kalejdo - fastighetsägarperspektivet

När Internetrevolutionen började i slutet av 90-talet kom också visionen om öppna nät där kunderna själva skulle kunna välja de leverantörer som passade dem bäst. De första näten som byggdes åt hyresgästerna var oftast slutna nät med en monopolleverantör, tekniken och affärsmodellerna för öppna nät fanns ännu inte. Sedan år 2000 är öppna lösningar för surf och telefoni självklarheter. Ofta har kunderna idag fem till tio olika leverantörer att välja bland.

Idag finns möjligheten att låta kunderna själva få välja sitt TV-utbud. Tekniken för att distribuera TV via bredbandsnäten är stabil och affärsmodellerna för öppna TV-nät (OpenChoice) är utarbetade och fungerar. Med hjälp av de standardiserade öppna gränssnitten till TV-boxar och programvaruindustrin, kan vi undvika att komma i beroendeställning till en tjänsteleverantör. De första näten är redan i gång, men än är det inte så många bostadsföretag som utnyttjar möjligheten.

När vi nu inleder vägen till att använda TVn som interaktiv terminal, öppnar vi för helt nya möjligheter för hur vi kan
kommunicera med våra kunder. TVn kan bli alternativet till pappersutskick, Internet och lägenhetsterminaler.
Öppen bredbands-TV är i dag en realistisk och fungerande ersättare till de gamla slutna kabel-TV-näten, vi behöver inte längre välja åt våra kunder.

Navigera


HÄR FINNS VI

TV-UTBUD

FLER TJÄNSTER

SUPPORTSIDAN

BRANSCHINFO

WEBBSHOP

Varberg Bahnhof SF Anytime Snabbguide Fastighetsägare Besök webbshop
Jönköping IP-Sweden   Vanliga frågor Stadsnät  
Kristianstad Viasat   Kontakta din Kundtjänst Tjänsteleverantörer  
Sundbyberg Mediateknik     Vanliga frågor (bransch)  
Kungälv Hoist     Om Kalejdo  
Borås Intertain        
Openbit Junet        
Fibra          
Svenska stadsnät          
IP Only