Här finns vi!

Kalejdo öppen Stadsnäts-TV finns via ett antal stadsnät i Sverige. Vi har valt att samarbeta med lokala stadsnät som kan hantera den lokala support som vi tycker är rimlig, och som bygger fiberoptiska nät.

Våra kvalitetskrav på stadsnäten är lika höga som de krav de ställer på oss som distributör. Eftersom vi bara levererar Stadsnäts-TV via fiberoptiska nät och LAN-förbindelser kan du ansluta flera TV-boxar via en och samma bredbandsanslutning.

Klicka på menyn "Här finns vi" för att besöka något av de stadsnät där vi finns.


Jag är ansluten till ett stadsnät men man kan inte få Kalejdo Stadsnäts-TV via mitt stadsnät. Jag vill därför göra en intresseanmälan som Kalejdo skickar vidare till stadsnätet. Se nedan!

IntresseanmälanFyll i formuläret nedan för att anmäla intresse för Kalejdo öppen bredbands-TV.


Ange din e-postadress
Ange det alternativ som stämmer bäst på dig.
Ange vilket stadsnät du är ansluten till idag, eller har möjlighet att ansluta till där du bor.